Η γνώμη σας μετράει!

Η συνέπεια στις αρχές μας και στις διακηρύξεις μας είναι ο γνώμονας που χαρακτηρίζει όλο το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε.

Ευθύς εξ αρχής λοιπόν, συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, παρουσιάζουμε τους παρακάτω άξονες του προγράμματός μας, καθόλου προκατασκευασμένους, μιας και ο κάθε πολίτης-δημότης μπορεί να εκθέσει επιπλέον και το προσωπικό θέμα που τον απασχολεί καθώς και να προτείνει λύσεις.

Για την Πρωτοβουλία Δράσης, η γνώμη του Μυκονιάτη παίρνει αξία πριν τις εκλογές.

Η άποψή του συζητιέται και παίζει σοβαρό ρόλο στις πολιτικές μας αποφάσεις.

Η Πρωτοβουλία Δράσης είναι δίπλα στον πολίτη ήδη από την αρχή της πορείας μας.

Σε περιόδους όπως η σημερινή, η συμμετοχή των πολιτών οφείλει να κυριαρχεί. Η ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό εξέλιξης του πολιτικού μας συστήματος και της κοινωνίας μας. H Τ.Α. μέσω της στενής και αέναης συνεργασίας όλων των εκπροσώπων της, προωθεί το συλλογικό χαρακτήρα της πολιτικής απόφασης, εξασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών, αναδεικνύει τα πραγματικά προβλήματα και εφαρμόζει δίκαιες πολιτικές επίλυσής τους.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να επιδιώκει τον υψηλότερο βαθμό συνεργασίας. Με βάση αυτά προχωρήσαμε στην εκπόνηση ενός δομημένου και συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του τόπου μας και τη λειτουργία του Δήμου.

Ωστόσο, επειδή πιστεύουμε σε αυτή την δημοκρατία συνεργασίας μεταξύ αιρετών και πολιτών, προς όφελος των τελευταίων όχι στα λόγια αλλά στην πράξη, θα θέλαμε τη συνδρομή σας με τις δικές σας ιδέες, κυρίως σε ό,τι αφορά αυτό που είναι το πιο δύσκολο: τα απλά, καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως πολίτες. Ειδικότερα θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να μας δώσετε τις απόψεις και τις ιδέες σας στους πέντε θεματικούς άξονες με τους οποίους είναι διαρθρωμένο το στρατηγικό μας σχέδιο.

Παρακαλoύμε να μας αναφέρετε συνοπτικά, ζητήματα που απασχολούν την περιοχή ή τυχόν θέματα που θεωρείτε ότι πρέπει να λάβει υπόψη η ομάδα σχεδιασμού, ώστε να διαμορφωθεί η καταλληλότερη πολιτική ανάπτυξης και προόδου για την Μύκονο, εστιασμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες κάθε περιοχής, με βάση τους παρακάτω θεματικούς άξονες,

ή επικοινωνήστε μαζί μας στη γραμμή επικοινωνίας με τον πολίτη στο τηλ. 2289078344

Σε μια εποχή όπου ο τουρισμός αποτελεί όχι μόνο για τον τόπο μας αλλά και για τη χώρα μας ελπίδα για έξοδο από την κρίση, το νησί μας οφείλει να κινηθεί σε νέα αναπτυξιακά πρότυπα με επιχειρηματικότητα φιλική προς το περιβάλλον, με βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, με νέα «τουριστικά» προϊόντα και με δημόσιες υποδομές που θα βελτιώνουν τις παρεχόμενες προς τους τουρίστες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτού του άξονα τοποθετούμε τις δημοτικές πολιτικές Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Μεταφορών & Επικοινωνιών – Πρασίνου – Πολεοδομίας - Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Διαχείρισης Απορριμμάτων & Καθαριότητας. Το περιβάλλον κατέχει εξέχουσα θέση στην πολιτική μας, καθώς πρέπει να προστατευθεί ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας της Μυκόνου, να αναδειχθεί και να διαφυλαχθεί η παραδοσιακή φυσιογνωμία των οικισμών και της υπαίθρου και παράλληλα να εξυπηρετηθούν οι σύγχρονες ανάγκες.

Πρωταρχικό μέλημα του Δήμου Μυκόνου σε αυτή τη δύσκολη εποχή θα είναι ο συμπολίτης μας. Όλες οι υπηρεσίες και οι κοινωνικές δομές του νησιού μας θα λειτουργούν με σκοπό να παρέχουν ολοκληρωμένες και άριστες υπηρεσίες και παροχές, σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες των συμπολιτών μας, αναβαθμίζοντας συνεχώς τις βιοτικές συνθήκες στο νησί μας και ενδυναμώνοντας έτσι τον κοινωνικό ιστό. Η υγεία, πρωταρχικό αγαθό, πρέπει να παρέχεται σε όλους τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες του νησιού με τον πιο συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο. Μέλημα του Δήμου πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών, ασχέτως οικονομικής κατάστασης καθώς και η πρόληψη σε κάθε θέμα υγείας.

Δημοτικές Πολιτικές και για τους νέους, σε θέματα παιδείας και πολιτισμού. Στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε κατά την τελευταία περίοδο στη χώρα μας, αυτοί που πλήττονται περισσότερο από κάθε άλλο είναι οι νέοι μας. Θεωρούμε ως προτεραιότητα του προγράμματός μας την υλοποίηση δράσεων για την παιδεία, τη νεολαία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό.

Δημοτικές Πολιτικές για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων και συνθηκών που θα επιτρέψουν στο Δήμο να παρέχει τις μέγιστες, ποιοτικά και ποσοτικά, υπηρεσίες με το χαμηλότερο κόστος και το λιγότερο χρόνο.

Το όνομά σας (προαιρετικό πεδίο).

Η διεύθυνση e-mail σας.

Το τηλέφωνό σας (προαιρετικό πεδίο).

Σας ευχαριστούμε πολύ!