Διακήρυξη Αρχών

Σάββατο, 29/03/2014 - 11:24

Ο κόσμος αλλάζει. Η Ελλάδα αλλάζει. Η Μύκονος, ο τόπος μας, που αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς παγκόσμιους προορισμούς οφείλει να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και στη νέα εποχή.

Σε αυτή ακριβώς την εποχή των μεγάλων αλλαγών και ανακατατάξεων, όπου το κράτος είτε επειδή δεν μπορεί (λόγω οικονομικής συγκυρίας), είτε επειδή δεν θέλει (λόγω πολιτικών επιλογών), η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικά ο Δήμος καλείται να παίξει έναν πολυεπίπεδο κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο.

Συγκεκριμένα:

 

  • να προκαλέσει τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων και πολιτικών από το κεντρικό κράτος που θα στηρίξουν το Δήμο και τους πολίτες του.

 

  • να διεκδικήσει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους από την κεντρική διοίκηση και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης.

 

  • να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή ώστε αυτό να γίνει το κεντρικό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη και πρόοδο της τοπικής κοινωνίας.

 

Είναι ξεκάθαρο σε όλους εμάς που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια κατάματα ότι παρά τις προσπάθειες των τελευταίων δημοτικών αρχών και τις φιλότιμες ενέργειες των δημοτικών υπαλλήλων, ο Δήμος Μυκόνου έχει πολλά ακόμα που πρέπει να κάνει για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών και τις προκλήσεις της νέας εποχής.

 

Και όλα αυτά μακριά από προσωπικές αντιπαραθέσεις και βεντέτες, αλλά και πολιτικών χειρισμών των παρελθόντων ετών που έχουν προκαλέσει σημαντικό ρήγμα στη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Δήμου και Μυκονιάτικης κοινωνίας.

 

Στη νέα αυτή πραγματικότητα μια είναι η ορθή επιλογή:

 

Η ενεργοποίηση, η συμμετοχή, η συλλογική ΔΡΑΣΗ.

Η δική μας στάση είναι ξεκάθαρη.

 

Επιλέγουμε να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας.

Επιλέγουμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο.

Επιλέγουμε το δικαίωμα σε μία νέα αρχή.

 

Αναλαμβάνουμε την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ να συγκροτήσουμε ένα συνδυασμό ελπίδας και προοπτικής για ένα νέο Δήμο. Αναλαμβάνουμε μία ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ.

 

Χωρίς αποκλεισμούς και στεγανά.

Μακριά από στερεότυπα και ιδεοληψίες.

Υπεράνω κομμάτων και εξαρτήσεων.

 

Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα μέλλον που μας ενώνει. Με ξεκάθαρο λόγο και αδιαπραγμάτευτο πλαίσιο αρχών.

 

Οι βασικές αρχές που η αποδοχή τους αποτελεί και τη βασικότερη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αυτή την κοινή προσπάθεια είναι οι εξής:

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Το σύνολο της πολιτικής μας δράσης τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και λειτουργίας του δήμου θα χαρακτηρίζεται από ανοικτές διαδικασίες. Οι βασικές αποφάσεις της δημοτικής αρχής (ειδικά αυτές που αφορούν την οικονομική διαχείριση) θα είναι άμεσα στη γνώση και στην κρίση των δημοτών με τη χρήση του διαδικτύου, αλλά και την καθιέρωση τακτικών ενημερώσεων.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Βασικό κριτήριο συμμετοχής και συλλειτουργίας αποτελεί η αξιότητα και η συμφωνία στις βασικές αρχές και προτάσεις του συνδυασμού. Καμία απολύτως εξάρτηση από τα κόμματα, κανένας απολύτως επηρεασμός από τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η διαμόρφωση του προγράμματος δράσης και η αποτελεσματική εφαρμογή του, προϋποθέτει την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των πολιτών.

Η εποχή των «καταλληλότερων» που τα ξέρουν όλα και ζητάνε «για τα μάτια», τη γνώμη των πολιτών μόνο λίγους μήνες πριν από τις εκλογές έχει παρέλθει. Ο δήμος για να λειτουργήσει αποτελεσματικά πρέπει να στηριχθεί στη συνεχή συμμετοχή των πολιτών σε όργανα και επιτροπές. Οι αποφάσεις δεν πρέπει να παίρνονται εφ’ άπαξ αλλά να συνδιαμορφώνονται και να προσαρμόζονται με στόχο το κοινό όφελος.

Δεν θα ανοίξουμε μόνο την πόρτα του δήμου στους πολίτες, αλλά θα προκαλέσουμε τη συμμετοχή τους.

ΙΣΟΤΗΤΑ

Όλοι οι δημότες ανεξαρτήτως αυτοδιοικητικών και πολιτικών επιλογών, επαγγέλματος και τόπου καταγωγής αντιμετωπίζονται με την ίδια σοβαρότητα, αποτελεσματικότητα και συνέπεια από τη δημοτική αρχή. Ο κάθε κάτοικος του νησιού θα γνωρίζει πως έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο και αυτός με τη σειρά του θα λειτουργεί με βάση την ισονομία και τη δικαιοσύνη απέναντι σε όλους.

 

Οι βασικοί άξονες πολιτικής που θα επικεντρώσουμε τις παρεμβάσεις μας είναι τέσσερις:

 

Αναδιοργάνωση, εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου. Ταυτόχρονη αναβάθμιση νευραλγικών υπηρεσιών όπως είναι η Τεχνική & Οικονομική Υπηρεσία και ο τομέας καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων.

 

Ενίσχυση της εξωστρέφειας με έμφαση

στην αποτελεσματική προβολή και τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Επαναφορά της Δήλου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και σύνδεση της με την τουριστική ταυτότητα της Μυκόνου. Ανεύρεση εναλλακτικών χρηματοδοτικών πόρων καθώς και στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και των παραγωγικών ομάδων (αγρότες, αλιείς κ.λ.π.)

 

Στοχευμένη κοινωνική πολιτική με βάση τις πραγματικές ανάγκες ευπαθών ομάδων. Προώθηση και ενεργή υποστήριξη των εθελοντικών ομάδων του νησιού.

 

Έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, βελτίωση της καθημερινότητας και ειδικότερα στους τομείς του αθλητισμού,

της παιδείας και του πολιτισμού.

 

Όλους τους συνεργάτες του συνδυασμού ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Δράσης μας ενώνει η κοινή απόφαση για την υιοθέτηση του διαλόγου σε κάθε μας πολιτική δράση. Πρώτα θα ακούμε τους πολίτες, θα σκύβουμε με κατανόηση σε καθετί που τους απασχολεί, ενώ στη διαμόρφωση των τελικών μας αποφάσεων θα επιζητούμε την παρουσία και τη συμμετοχή τους. Αυτό είναι δέσμευση.

 

OUR MANIFESTO

 

The world is changing. Greece is changing. Mykonos, our home, which is still one of the most popular tourist destinations, has to keep its place and status despite these changes.
In these days of big changes, where the state either can't help (because of financial shortcomings) or doesn't want to (because of political choices), the local authorities and especially the local council has to play a very important social and development role. More specifically:

It has to influence positively the state government in order to have useful results for the locals.
It has to convince the government to finance specific local projects and create alternative methods of finance. To make social cohesion stronger in order to help the local society to develop and progress.

It is crystal clear to all of us that we have to face the truth, that despite the attempts of the previous local authority and its employees, the local council has still a long way to go in order to cover the needs of its citizens and the everyday challenges.

Our purpose is to avoid any personal competitiveness and issues. Moreover, to avoid any past political mistakes of previous years that created a point of mistrust between the local council and the local citizens.

In this new reality there is only one logical choice:

Participation, development and team work!

Our point of view is clear:
We choose to take our fate in our hands.
We choose to have a better future.
We choose the right to a brand new start. 

We take the first step to put together a team full of hope and perspective for a new local council.

We take action!

Without exclusions and old fashion ways.
Without stereotypes and politics.
Without putting the political party first. 

We are only looking forward to a united future.
With clear and understandable speech and with no moral negotiations.

Our main principles are based on:

Transparency: our political action will be based only on open procedures. The main decisions of the local council (especially the financial ones) will be available, directly for any member of the local community to view and investigate if necessary via the internet. We are also planning to have frequent informative meetings for the locals.

Independence: the main criterion of our participation and action is the agreement on the main principles of our political union. There is no dependency on other political parties, or influences from the past. 

Participation: in order for our plan of action to produce results, our citizens should also participate. The era of politicians that would ask the citizens' opinion only for formal reasons just before elections, belongs in the past. In order for the local council to work properly and produce results, the local citizens should be part of it via their representatives. Any kind of decisions should not be made without considering the local interest and development of Mykonos first. We won't only open our doors to the citizens but ask for their real participation, in order to be part of our decisions.

Equality: all the local citizens with no exceptions because of political or social personal choices, profession or place of birth would be treated the same way and with equal rights from the local council. Each one of the island's citizens will have the same responsibilities and rights towards the council and the council will make sure that each member of the local community is treated with equality and fairness. 

We are based on four main political principles:

-To organise and modernise of administrative procedures of the local council. At the same time we will update and improve all other services like the technical and financial service and the local refuse collectors. 

- To boost the emphasis of our image as an island in order to improve and develop as a tourist destination. Delos will make a touristic come back and will be part of the island's identity. We will also find alternative sources of finance and support of local businesses and other groups e.g. local farmers. 

- To focus social politics based on real needs of minority groups. Real support and action for any volunteer organisation on the island. 

- To emphasise improvement in quality of life on an everyday basis and especially targeting sports, education and culture. 

In our political combination (Protovoulia Drasis) what brings us together is that we share the same concerns and goals. We would like to have direct communication with the locals. We wish to set a good example in all our communications and actions.
We will listen to the locals’ concerns with compassion and before we make any final decisions we will invite the locals to be present. 

We have to look to the future.
We have to have what we deserve.
Protovoulia Drasis is starting.
With a programme, determination, faith and goals. 
Mykonos needs to united its people.
Mykonos demands a brand new start.
Mykonos cannot wait any longer.