Κωνσταντίνος Π. Κουκάς

Γεννήθηκε από γονείς Μυκονιάτες, τον Παναγιώτη Κουκά από την Άνω Μερά και την Αγγελική Κουσαθανά από τον Γλάστρο.  

Τελείωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Μύκονο. Έχει δύο πτυχία (Νομικής του Πανεπιστημίου Θράκης & Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών από το ίδιο πανεπιστήμιο) και ένα μεταπτυχιακό στις «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές» από την Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι τελειόφοιτος στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες (Αγγλικά και Ιταλικά) και έχει παρακολουθήσει μαθήματα Ρωσικής Ιστορίας και Πολιτισμού στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Τη θητεία του την υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό.

Εργάζεται ως δικηγόρος επί 6 χρόνια και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου. Τόσο η πρακτική του -με υποτροφία- στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, όσο και οι συμβουλευτικές του υπηρεσίες σε θέση ευθύνης επί 3 χρόνια σε δύο υπουργεία (Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης) του επέτρεψαν να γνωρίσει από κοντά τον τρόπο λειτουργίας τόσο των ευρωπαϊκών θεσμών, όσο και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Από τα σχολικά του ακόμα χρόνια υπήρξε κοινωνικά και πολιτικά δραστήριος και ιδίως την τελευταία δεκαπενταετία έχει ενεργά δραστηριοποιηθεί στα κοινά και στο χώρο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Οι συμφοιτητές του τον εξέλεγαν σταθερά Πρόεδρο και εκπρόσωπο των Φοιτητικών Συλλόγων που συμμετείχε, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το 2010 οι συντοπίτες του τον τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και τον εξέλεξαν πρώτο Περιφερειακό Σύμβουλο Νοτίου Αιγαίου σε αριθμό σταυρών προτίμησης σε όλες τις Κυκλάδες και έναν από τους νεώτερους πανελλαδικά.

Τον Ιανουάριο του 2012 οι συνάδελφοι του από όλα τα νησιά του εμπιστεύθηκαν την τιμητική θέση του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, εκπροσωπώντας όλη την μειοψηφία του Σώματος. Στην διάρκεια της θητείας του συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές και για 2 έτη υπήρξε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ασχολούμενος ενεργά με την προβολή των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.

Πνεύμα ανήσυχο και δραστήριο, δεν σταματά να εμπλουτίζει τις γνώσεις του, να ταξιδεύει και να παρακολουθεί ανελλιπώς τα δρώμενα στην Ευρώπη και τον κόσμο, γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι η σύγχρονη πολιτική δεν μπορεί παρά να συμπορεύεται με τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις.

 

Konstantinos P. Koukas

 

Son of Panayiotis Koukas from Ano Mera and Aggeliki Kousathana from Glastros.

He attended primary and secondary school in Mykonos. He has two degrees (Faculty of Law of University of Thrace & Language, Literature and Culture of the Black Sea Countries of the same university) and a postgraduate degree in ‘European and International Studies’ from Athens Faculty of Law. Bachelor in Tourism   Business   Administration,  at postgraduate level in Hellenic Open University. He speaks English and Italian and has attended a course of Russian History and Culture at Moscow State University. He did his military service at the Hellenic Navy.

He has been working as a lawyer for the last six years and is a member of Law Association of Syros. His training  in the European Parliament in Brussels, for which he was awarded  a scholarship,  as well as  the services he offered as a counsellor in key position for 3 years in the Ministry of Interior and the Ministry of Public Order let him get a deep understanding of  how European institutions and the Greek Public Administration works. He has always been socially and politically active and especially over the last fifteen years he has been involved in politics and in the field of Non-Governmental Organizations.

University students have always voted for him as a Chairman and representative of the Student Associations in which he participated during his undergraduate and postgraduate studies. In 2010 he was elected Regional Councilor of South Aegean by his fellow citizens who showed their appreciation and trust in him as he was voted first in preferences in Cyclades being at the same time one of the youngest elected candidates at a national scale.

In January 2012 his associates from all islands honoured him by nominating him as Vice President of the Regional Council of South Aegean, representing  all the minority of the Corps. During his service he participated in several committees and he was Vice President of the Tourism Committee of the Regional Council of South Aegean, being actively involved in the promotion of Cyclades and Dodecanese.

Restless mind and dynamic, he never ceases to enrich his knowledge, travel and follow continuously the events in Europe and all over the world because he firmly believes that modern politics must keep up with European as well as with worldwide evolution.